Tài Trợ +10.000 Suất Học Bổng Tài Năng

Tới các em đam mê marketing online có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó tại Việt Nam và người Việt khắp 5 châu Toàn Cầu.